Tuesday, February 20, 2007

वेलायत / ब्रुनाइमा वसोवास गर्ने स्रष्टाहरुको तस्विर

-------------------------------------------------------------------------------------
मुख्य पृष्ठ जान / नेपाली स्रष्टाहरुको तस्विर / हङकङका स्रष्टाहरु
-------------------------------------------------------------------------------------

यादव वान्तावा याद ---------टंक वनेम ------------------रक्ष राई --------------प्रेम रिबुसाल राई
.
------नवराज राई ------------नरेश काङमाङ -----------मुलीवीर राई -------------कुमार इस्वो
..
-----मिजास तेम्वे ---------केदार सुनुवार -----------इश्वर चामलिङ्ग ---------आनन्द रानोहोछा
..
---जगत नवोदित -----------दयाकृष्ण राई -----------डुगेन्द्र तामाङ ------------भरु पल


--विश्वासदीप तिगेला
------------------------------------------------------------------------------------
मुख्य पृष्ठ जान / नेपाली स्रष्टाहरुको तस्विर / हङकङका स्रष्टाहरु
------------------------------------------------------------------------------------